دکمه های ریز روی شلوار جین برای چیست؟

0

شاید باورتان نشود ولی دکمه های ریزی که در نزدیکی جیب شلوار جین شما تعبیه شده است برای جلوه دادن به آن نیست و برای یک هدف بسیار مهم است. با کارشناسان چی بپوشم همراه باشید.

دکمه های ریز روی شلوار جین برای چیست؟

این چفت و بست ها که با نام ” پرچ شده” روی شلوارها تعبیه می شوند برای جلوگیری از پاره شدن شلوارهای جین در قسمت های درزها و شکاف ها هستند. شاید این قضیه از محل قرار گرفتن این دکمه ها در شلوار هم قابل حدس بود. ولی همه چیز این نیست. در قسمت پاسخ های یاهو به این سوال که هدف از تعبیه شدن این دکمه ها چیست می خوانیم ” وقتی شرکت Levi و سازنده ی شلوارهای جین با شکایات مردم که درباره ی پاره شدن سریع شلوارها می پرسیدند مواجه شد تصمیمی گرفت و آن هم گذاشتن این دکمه ها در این مکان ها بود و دلیل اینکه شلوارهای جین سال ها عمر می کند و پاره نمی شود همین است.”

دکمه های ریز روی شلوار جین برای چیست؟

مطالب مرتبط:

1- بهترین شلوارهای جین برای ست کردن با کت پشمی

2- آیا شلوار جین تنگ به بدن آسیب می رساند

3- هرچند وقت باید شلوار جین شسته شود

محمد رضا اهوارکی
نویسنده: محمد رضا اهوارکی
چند وقتی است که در حوزه ی استایل به طور جدی فعالیت می کنم و مطالبی رو که در ارتباط با آخرین مد روز برایم جالب باشد در سایت " چی بپوشم " قرار می دهم. مهندس مخابرات هستم و برنامه نویسی iOS نیز انجام می دهم.


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :