افزایش جذابیت با انتخاب مناسب رنگ لباس

بسیاری از ما می دانیم که باید چگونه لباس بپوشیم و یا چه رنگی را انتخاب کنیم. اما به نظرتان رنگی وجود دارد که شما را جذاب تر کند؟ تحقیقات نشان می دهند که برخی از رنگ ها باعث جذاب تر شدن و خیره شدن اطرافیان نسبت به خودتان خواهید شد. با مقاله افزایش جذابیت با انتخاب مناسب رنگ لباس همراه ما باشید.

افزایش جذابیت با انتخاب مناسب رنگ لباس

تحقیقات شماره 1 در انتخاب رنگ لباس

در این مطالعه محققان 20 دانشجوی کارشناسی که نیمی از آنان خانم ها و نیم دیگر را آقایان تشکیل داده یودند را انتخاب کردند؛ در این مطالعه هر تیم 6 تی شرت به رنگ های مختلف به تن کردند. (شرایط نوری و محیطی یکسان بوده است)

1- آبی

2- زرد

3- مشکی

4- سبز

5- قرمز

6- سفید

 سپس از هر یک از آقایان عکس گرفته شد و عکس ها به 60 نفر خانم، (جنس مخالف) به صورت رندم نمایش داده شد. و از آن ها خواسته شد تا از 1 تا 10 به آقایان امتیاز دهند (1 اصلا جذاب نیست، 10 بسیار جذاب)

نتایج تحقیقات شماره 1 در انتخاب رنگ لباس

خانم ها بیشترین امتیاز را به آقایانی دادند که رنگ قرمز و مشکی به تن کرده بودند. ترتیب انتخاب رنگ ها براساس جذابیت به قرار ذیل است:

قرمز، مشکی، آبی، سبز، زرد و سفید

افزایش جذابیت با انتخاب مناسب رنگ لباس

تحقیقات شماره 2 در انتخاب رنگ لباس

این بار محققان جهت اثبات تحقیقات شماره 1 در انتخاب رنگ لباس، آزمایش دیگری را آغاز نمودند. آنان دو احتمال را بررسی نمودند.

احتمال اول: رنگ های قرمز و مشکی تنها از دید امتیاز دهندگان جذاب بوده و باعث شده که افرادی که این رنگ تی شرت را به تن کرده اند جذاب تر دیده شوند.

احتمال دوم: رنگ های قرمز و مشکی باعث افزایش اعتماد به نفش افرادی که این رنگ ها را به تن نموده اند شده و این مساله باعث ایجاد عکس العمل هایی در صورت و زبان بدن آن ها شده و در نتیجه جذابیت بیشتر را القا نموده اند.

محققان برای اثبات یکی از این دو احتمال، از تی شرت های دیجیتالی استفاده نموده ورنگ آن ها را به صورت خودکار تغییر دادند.

نتایج تحقیقات شماره 2 در انتخاب رنگ لباس

در این آزمایش نیز خانم ها بازهم به رنگ های قرمز، مشکی، آبی، سبز، سفید و زرد رای دادند، تنها تغییر در این آزمایش جا به جایی رنگ سفید و زرد بود.

هنگامی که آقایان به هم جنسان خود رای دادند، نتایج تا حدودی قابل پیش بینی بود، رنگ قرمز و مشکی در صدر بوده و بازهم رنگ سفید در انتهای لیست ما قرار گرفت.

افزایش جذابیت با انتخاب مناسب رنگ لباس

تحقیقات شماره 3 در انتخاب رنگ لباس

بازهم محققان به نتایج قبلی دل خوش نکرده و آزمایش دیگری را ترتیب دادند. در این آزمایش تنها یک قاب مستطیل شکل از صورت افرادی که لباس  با رنگ مختلف به تن کرده را به خانم ها نشان دادند، و خانم ها باید براساس میمیک صورت این افراد به جذابیت شان رای می دادند بدون اینکه بدانند این افراد چه رنگ تی شرتی بر تن نموده اند!

نتایج تحقیقات شماره 3 در انتخاب رنگ لباس

در این آزمایش نیز خانم ها بازهم به آقایانی که تی شرت هایی به رنگ های قرمز، مشکی، آبی، سبز، سفید و زرد رای دادند.

و آقایان به هم جنسان خود مشابه خانم ها رای دادند و بیشترین جذابیت از آن رنگ قرمز و مشکی بود.

(توجه داشته باشید که امتیاز دهندگان به هیچ وجه نمی دانستند که آزمایش شوندگان چه رنگ تی شرتی به تن دارند)

دانشمندان تاکید می کنند که این آزمایشات هرگز نباید باعث شود که  آقایان همواره دو رنگ قرمز و مشکی به تن نمایند همانگونه که تحقیقات دیگر در سراسر دنیا نشان می دهد که آبی، رنگ مورد علاقه بسیاری از افراد است.

منبع: rochester

 مطالب مرتبط:

1- چگونه رنگ لباس خود را انتخاب کنیم؟

2- ارتباط شخصیت افراد و رنگ لباس

3- چه رنگ لباسی انتخاب کنم؟

مدیر سایت
نویسنده: مدیر سایت
کارشناسان معتقدند که ۹۰ درصدِ نظر مردم راجع به شما در ۹۰ ثانیه اول ملاقات شما شکل می گیرد و شما هیچ وقت فرصت دیگری برای تغییر دادنِ تاثیر اولیه به دست نخواهید آورد.


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :