تحریریه چی بپوشم در
25,711

جدیدترین تصاویر خانواده سلطنتی بریتانیا خبرساز شد؛ جای خالی کیت میدلتون همه‌جا دیده می‌شود!

جدیدترین تصاویر خانواده سلطنتی بریتانیا خبرساز شد؛ جای خالی کیت میدلتون همه‌جا دیده می‌شود!

چند روز پیش، مهمانی بزرگی در باغ کاخ باکینگهام و در هوای بارانی شهر وست‌مینستر برگزار شد و همین امر افراد خانواده‌ی سلطنتی را با چترهایشان به این مهمانی کشاند.

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

در ادامه نگاهی داشته‌ایم به تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا که با استایل‌های رسمی و رنگارنگشان، رنگ و بویی تازه را به این مراسم بخشیدند. با چی‌بپوشم همراه باشید.

پرنس ویلیام

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

پرنسس بئاتریس

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

پرنسس بئاتریس و پرنسس اوژنی

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

پرنسس اوژنی

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

زارا تیندال

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

خانواده سلطنتی در یک روز بارانی

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :