مدیر سایت در
2,003

اگر شکل بدنتان مثلث معکوس است، اینجوری لباس بپوشید؛ اندام مثلثی دقیقا چه شکلی است؟

اگر شکل بدنتان مثلث معکوس است، اینجوری لباس بپوشید؛ اندام مثلثی دقیقا چه شکلی است؟

استایل بدن مثلث معکوس

شکل بدن مثلث معکوس چیست؟

مشخصات:

مشخصات شکل بدن مثلث معکوس

بایدها و نبایدها برای بدن مثلثی معکوس

نبایدها

بایدها

بهترین مدل‌های لباس برای بدن مثلثی معکوس

بهترین مدل های لباس برای بدن مثلثی معکوس

تاپ‌

شلوار

لباس

لباس مناسب برای بدن مثلث معکوس

دامن

 دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :