تحریریه چی بپوشم در
25,858

سام درخشانی پیراهن گل‌گلی پوشید و سوژه کاربران شد؛ جدیدترین استایلی که نباید از دستش بدهید!

سام درخشانی پیراهن گل‌گلی پوشید و سوژه کاربران شد؛ جدیدترین استایلی که نباید از دستش بدهید!

فصل جدید رئالیتی شوی «شب‌های مافیا: زودیاک» با عنوان فینال فینالیست‌ها در حال پخش است و حرفه‌ای‌ترین بازیکنان مافیا در این فصل حضور دارند. یکی از بازیکنان این فصل سام درخشانی است.

پیراهن گل‌گلی سام درخشانی

استایل جدید سام درخشانی در اتاق مردگان این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. او در این برنامه لباس کتان گل‌گلی پوشیده و آن را با شلوار جین و تیشرت سفید استایل کرده است. این پیراهن گل‌گلی سوژه برخی از کاربران شد.

پیراهن گل‌گلی سام درخشانی

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :