المیرا فلاحیان در
1,652

از ریانا تا کارلی؛ زنانی که با شکم بارداری‌شان مت گالا را زیباتر کردند!

از ریانا تا کارلی؛ زنانی که با شکم بارداری‌شان مت گالا را زیباتر کردند!

مراسم مت گالای امسال، برخلاف هر سال دیگری نه‌ تنها یک بلکه سه مادر باردار داشت. مادران بارداری که اتفاقا همیشه به خوشپوشی‌شان شناخته می‌شوند. ریانا، کارلی کلاس و سرنا ویلیامز.

استایل بارداری در مت گالا

این سه نفر در حالت نرمال هم از خوشپوش‌ترین سلبریتی‌ها به حساب می‌آیند، اما این بار با استایل بارداری‌شان دیوانه‌ترمان کردند.

ریانا با لباسی از والنتینو

استایل بارداری در مت گالا

استایل بارداری در مت گالا

کارلی کلاس با لباسی از loewe

استایل بارداری در مت گالا

استایل بارداری در مت گالا

سرنا ویلیامز با لباسی از گوچی

استایل بارداری در مت گالا

استایل بارداری در مت گالا

به نظر شما کدام مادر باردار خوش‌پوش‌تر است؟

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :