سارا هنجنی در
0

جین وست سلطان فروشگاه های لباس جین

جین وست سلطان فروشگاه های لباس جین

جین وست که به عنوان یکی از مشهورترین فروشگاه های زنجیره ای پوشاک در استرالیا به شمار می آید توسط کمپانی Glorious Sun پایه گذاری شد. در جین وست تنها لباس هایی که از پارچه دنیم تهیه شده است در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. 

جین وست در سرتاسر استرالیا و نیوزلند بیش از 215 فروشگاه پوشاک به صورت دائمی دارد که اولین آن در سال 1972 در غرب استرالیا تاسیس شد. اولین گام بلند جین وست در سال 1993 و با ورود این برند به چین آغاز شد. هم اکنون جین وست در خارج از استرالیا 150 فروشگاه دارد که ایران نیز جز آن هاست.

جین وست سلطان فروشگاه های لباس جین

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :