آموزش روش های بستن کراوات

کراوات یکی از ملزومات کمد لباس‌های یک آقای خوش پوش و شیک است. اما متاسفانه بیشتر آقایان از ابتدا تا آخر عمر خود فقط با یک مدل گره کراواتشان را می‌بندند چون به این مدل عادت کرده‌اند. بسیاری از آقایان هم روش‌های دیگر بستن کراوات را بلد نیستند. اگر شما هم جزو این دسته از آقایان هستید، نیازی نیست نگران باشید. تمام مدل‌های بستن کراوات را می‌توانید با تمرین کردن به راحتی یاد بگیرید. به همین دلیل قصد داریم تا در مقاله امروز، تمام مدل‌های متفاوت و ساده گره برای بستن کراوات را به شما آموزش دهیم. با چی بپوشم همراه باشید!

مطالب مرتبط:

۱- گیره کراوات و قوانین استفاده از آن

۲- بهترین برندهای کراوات جهان را بیشتر بشناسید

۳- چگونه بهترین رنگ و مدل را برای کراوات داماد انتخاب کنیم

روش‌های متفاوت بستن کراوات به صورت قدم به قدم  و مرحله‌ای

 

بستن کراوات با گره فور این هند 

این مدل از گره یکی از مشهورترین و بهترین مدل‌های گره برای بستن کراوات است. به همین دلیل، بسیاری از کسانی که می‌خواهند برای اولین بار کراوات خود را ببندند، از این گره استفاده می‌کنند که بسیار ساده است. برای بستن کراوات خود با این روش، از مراحل زیر پیروی کنید:

۱- حلقه کراوات را دور یقه پیراهن خود بیاندازید به حالتی که لبه پهن آن در سمت چپ یقه، و ۳ یا ۴ اینچ پایینتر از لبه نازک آن باشد.

۲- لبه پهن کراوات را از روی لبه نازک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را در پشت لبه نازک آن قرار داده و از راست به چپ به صورت افقی بچرخانید.

۴- لبه پهن را به صورت افقی از سمت راست به چپ، دور گره اول بچرخانید. یک انگشت را زیر این نوار افقی نگه دارید.

۵- لبه پهن کراوات را از بالا، و از زیر نواری که دور یقه‌تان است عبور دهید.

۶- سپس لبه پهن کراوات را به درون گره‌ای که با انگشت خود نگه داشته‌اید وارد کنید.

۷- لبه پهن را به سمت پایین بکشید تا گره کاملا محکم شود.

۸- برای اینکه کراوات فیکس شود، گره آن را به آرامی با یک دست نگه دارید، سپس لبه نازک کراوات را به آرامی با دست دیگر بکشید.

بستن کراوات با گره فور این هند 

بستن کراوات با گره فور این هند

 

بستن کراوات با گره نیمه ویندسور

۱- کراوات را از رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن ان در سمت چپ، و پایینتر از لبه نازک آن قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را از روی لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از سمت چپ، از زیر لبه باریک آن رد کنید و به سمت راست بیاورید.

۴- لبه پهن کراوات را بالا ببرید و از درون حلقه گردن عبور دهید و به سمت پایین بکشید.

۵- لبه پهن کراوات را از روی لبه باریک آن عبور دهید و به سمت چپ ببرید.

۶- لبه پهن کراوات را از زیر حلقه گردن به سمت بالا بکشید.

۷- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۸- با یک دست گره کراوات را به سمت بالا بکشید، با دست دیگر لبه نازک آن را به سمت پایین بکشید تا کراوات تنظیم شود.

بستن کراوات با گره نیمه ویندسور

بستن کراوات با گره نیمه ویندسور

بستن کراوات با گره ویندسور کامل

۱- کراوات را از رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ، و پایینتر از لبه نازک آن قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را از روی لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از پشت حلقه گردن بالا ببرید و از درون آن عبور دهید. سپس آن را به سمت چپ متمایل کنید.

۴- لبه پهن کراوات را از سمت راست خود به طرف پایین بکشید.

۵- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن عبور دهید و به سمت چپ ببرید.

۶- دوباره لبه پهن کراوات را از بالا به داخل حلقه گردن وارد کنید.

۷- لبه پهن کراوات را از سمت چپ به طرف پایین بکشید.

۸- سپس آن را از روی لبه باریک کراوات، به سمت راست بکشید.

۹- دوباره لبه پهن کراوات را از پشت به داخل حلقه گردن وارد کنید.

۱۰- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۱۱- لبه پهن کراوات را کمی بکشید تا گره ایجاد شده کاملا محکم شود.

بستن کراوات با گره ویندسور کامل

بستن کراوات با گره ویندسور کامل

بستن کراوات با گره نیکی

۱- کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ، و پایینتر از لبه نازک آن قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از روی حلقه گردن بالا ببرید و از درون آن عبور دهید.

۴- لبه پهن کراوات را به سمت راست ببرید.

۵- سپس لبه پهن کراوات را از روی لبه باریک آن عبور دهید.

۶- دوباره لبه پهن کراوات را از بالا به داخل حلقه گردن وارد کنید.

۷- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۸- با یک دست گره را نگه دارید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را با دقت به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره نیکی

بستن کراوات با گره نیکی

 

بستن کراوات با گره پاپیونی

۱- در ابتدا پاپیون را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که سمت راست آن کوتاهتر از سمت چپ باشد.

۲- سمت راست پاپیون را مطابق شکل، روی سمت چپ آن بیاورید.

۳- سمت چپ پاپیون را از روی سمت راس عبور داده و از میان حلقه گردن بالا ببرید.

۴- انگشت اشاره خود را روی وسیعترین قسمت منحنی انتهای کوتاه پاپیون بگذارید، آن را تا کنید که به شکل یک پاپیون دربیاید.

۵- گره ایجاد شده را با انگشت شصت و انگشت اشاره دست چپ خود نگه دارید. سپس قسمت بلندتر پاپیون را از وسط گره، مستقیم به سمت پایین و روی قسمت کوتاهتر بیاورید.

۶- با استفاده از دست راست خود، انتهای بلندتر پاپیون را به سمت قفسه سینه خود بچرخانید، سپس مطابق شکل آن را از درون گره پاپیون عبور دهید.

۷- سپس دو پاپیون را تنظیم کنید به نحوی که پاپیون قسمت بلندتر کراوات، در پشت پاپیون قسمت کوتاهتر آن قرار بگیرد.

۸- قسمت‌های تا زده شده پاپیون را کمی بکشید تا گره آن‌ها محکمتر شود.

۹- گره وسط را نگه دارید، پاپیون را تنظیم کنید و مطمئن شوید که دو طرف آن با یکدیگر هم تراز شده‌اند.

۱۰- مطمئن شوید که پاپیون شما به صورت افقی، با استخوان ترقوه‌تان هم تراز است.

بستن کراوات با گره پاپیونی

 

بستن کراوات با گره پاپیونی

بستن کراوات با گره کلوین

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که سمت راست آن کوتاهتر از سمت چپ باشد.

۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۴- با بردن لبه پهن کراوات به زیر لبه نازک آن، و سپس به سمت چپ، یک دور کامل بزنید. یکی از انگشتان خود را زیر حلقه‌ای که ایجاد شده قرار دهید.

۵- حالا یک بار دیگر لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۶- لبه پهن کراوات را از قسمت زیر به بالا و درون حلقه گردن ببرید.

۷- لبه پهن کروات را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید به سمت پایین بکشید.

۸- با یک دست گره را نگه دارید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را با دقت به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره کلوین

بستن کراوات با گره کلوین

 

بستن کراوات با گره ساده 

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که سمت راست آن کوتاهتر از سمت چپ باشد.

۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۴- لبه پهن کراوات را از پشت، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید.

۵- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۶- با یک دست گره را نگه دارید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را با دقت به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره ساده 

بستن کراوات با گره ساده 

 

 

بستن کراوات با گره پرت

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۱ تا ۲ اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.
۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از قسمت وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۴- لبه پهن کراوات را از حلقه گردن عبور داده و به نحوی که متمایل به سمت راست باشد، به پایین بکشید.
۵- لبه پهن کراوات را به صورت ضربدری از روی لبه نازک عبور داده و به سمت چپ ببرید.
۶- لبه پهن کراوات را از قسمت زیر به بالا و درون حلقه گردن ببرید.
۷- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۸- لبه پهن کراوات را به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود. سپس با یک دست گره را نگه دارید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را با دقت به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره پرت

بستن کراوات با گره پرت

 

بستن کراوات با گره سنت اندرو

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۲ تا ۳ اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.
۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۴- لبه پهن کراوات را یک دور از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۵- لبه پهن کراوات را از رو، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید.

۶- سپس آن را متمایل به سمت چپ، به طرف پایین بکشید.

۷- لبه پهن کراوات را به سمت راست، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۸- سپس لبه پهن کراوات را از میان حلقه‌ای که ایجاد شده رد کنید.

۹- با یک دست گره را نگه دارید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را با دقت به سمت پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره سنت اندرو

 

بستن کراوات با گره بالتوس

۱- کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه نازک آن در سمت راست شما قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه نازک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۴- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به طرف پایین و سمت چپ بکشید.

۵- لبه پهن کراوات را دوباره از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۶- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به طرف پایین و سمت راست بکشید.

۷- لبه پهن کراوات را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۸- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت راست پایین ببرید.

۹- لبه پهن کراوات را از سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور داده به سمت راست ببرید.

۱۰- لبه پهن کراوات را از پشت حلقه گردن بالا برده و از درون حلقه ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۱۱- لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین بکشید تا گره محکم شود.

بستن کراوات با گره بالتوس

بستن کراوات با گره بالتوس

 

 

بستن کراوات با گره هانوفر

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۴ تا ۵ اینچ پایینتر از محلی باشد که میخواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.
۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۴- لبه پهن کراوات را از وسط حلقه گردن عبور دهید.

۵- لبه پهن کراوات را از رو و متمایل به سمت راست، از درون حلقه گردن به سمت پایین بیاورید.

۶- سپس آن را به سمت چپ، از زیر لبه نازک کراوات عبور دهید.

۷- حالا یک بار دیگر لبه پهن کراوات را از وسط حلقه گردن عبور دهید.

۸- این بار لبه پهن کراوات را از زیر و متمایل به سمت راست، از درون حلقه گردن به سمت پایین بیاورید.

۹- یک بار دیگر آن را به سمت چپ، از زیر لبه نازک کراوات عبور دهید.

۱۰- حالا لبه پهن کراوات را از درون حلقه ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۱۱- با یک دست گره را تنظیم کنید و با دست دیگر خود لبه نازک کراوات را به آرامی بکشید تا همه چیز تنظیم شود.

بستن کراوات با گره هانوفر

 

بستن کراوات با گره پلاتسبورگ

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۴ تا ۵ اینچ پایین‌تر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.
۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۴- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به طرف پایین و سمت چپ بکشید.

۵- لبه پهن کراوات را دوباره از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.

۶- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به طرف پایین و سمت راست بکشید.

۷- لبه پهن کراوات را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت راست پایین ببرید.

۸- لبه پهن کراوات را از سمت راست، از روی لبه نازک آن عبور داده به سمت چپ ببرید.

۹- لبه پهن کراوات را از پشت حلقه گردن بالا برده و از درون حلقه ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۱۰- با یک دست خود گره کراوات را نگه دارید، و با دست دیگر خود قسمت باریک آن را بکشید تا کراوات تنظیم شود.

 

بستن کراوات با گره پلاتسبورگ

بستن کراوات با گره گرنچستر

۱- در ابتدا کراوات را پشت و رو به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۴ تا ۵ اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.
۲- لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۴- سپس آن را یک دور، دور لبه نازک کراوات بپیچید.

۵- یک بار دیگر لبه پهن کراوات را به سمت چپ، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۶- لبه پهن کراوات را به سمت بالا از میان حلقه گردن عبور دهید.

۷- حالا آن را متمایل به راست، به سمت پایین بکشید.

۸- لبه پهن کراوات را به سمت راست، از روی لبه نازک آن عبور دهید.

۹- بار دیگر آن را یک دور، دور لبه نازک کراوات بپیچید.

۱- لبه پهن کراوات را از پشت حلقه گردن بالا برده و از درون حلقه ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۱۱- با لبه پهن کراوات کمی بازی کنید تا همه چیز تنظیم شود.

بستن کراوات با گره گرنچستر

بستن کراوات با گره ویکتوریا

۱- در ابتدا کراوات را به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۲ تا ۳ اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را به حالت “X” روی لبه نازک قرار دهید، سپس آن را از پشت لبه نازک عبور دهید و به سمت چپ بکشید.

۳- لبه پهن را به سمت راست، از روی لبه نازک عبور دهید.

۴- یک بار دیگر لبه پهن کراوات را از پشت لبه نازک عبور دهید و به سمت چپ بکشید.

۵- بار دیگر لبه پهن را به سمت راست، از روی لبه نازک عبور دهید.

۶- لبه پهن کراوات را از پشت حلقه گردن بالا ببرید.

۷- آن را از درون حلقه ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۸- با یک دست خود گره کراوات را نگه دارید، و با دست دیگر خود قسمت باریک آن را بکشید تا کراوات تنظیم شود.

بستن کراوات با گره ویکتوریا

 

بستن کراوات با گره کافه

۱- در ابتدا کراوات را به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت راست و لبه نازک آن در سمت چپ باشد. لبه پهن کراوات باید نیم اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.

۲- لبه نازک کراوات را به حالت “X” روی لبه پهن قرار دهید، سپس آن را از زیر حلقه گردن عبور داده و به سمت بالا بکشید.

۳- لبه نازک کراوات را از روی حلقه گردن به سمت پایین آورده، و از زیر لبه پهن آن به سمت راست بکشید.

۴- سپس آن را به سمت چپ، از روی لبه پهن کراوات عبور داده، و دوباره از زیر حلقه گردن به سمت بالا عبور دهید.

۵- حالا لبه نازک کراوات را از روی گره ایجاد شده، به سمت چپ پایین بیاورید.

۶- لبه نازک کراوات را از پشت لبه پهن آن به سمت راست عبور دهید، سپس از روی حلقه گردن به سمت بالا ببرید.

۷- بار دیگر آن را از درون حلقه گردن به سمت پایین بکشید.

۸- لبه نازک کراوات را به آرامی، به سمت چپ لبه پهن آن بیاورید. سپس آن را از درون گره کراوات عبور دهید از چپ به راست بکشید.

۹- سپس لبه نازک کراوات را در مقابل گره قرار دهید، و در حالی که نوک آن به سمت بالا قرار دارد، آن را به طرف شانه چپ خود بکشید.

۱۰- هر دو لبه نازک و پهن کراوات را از درون گره ایجاد شده به سمت پایین عبور دهید.

۱۱- لبه نازک را محکم به سمت پایین بکشید و مرکز گره کراوات را مطابق با شکل تنظیم کنید. سپس با یک دست خود گره کراوات را نگه دارید، و با دست دیگر خود قسمت پهن آن را بکشید تا کراوات تنظیم شود.

بستن کراوات با گره کافه

 

بستن گره کراوات الدریج

۱- کراوات را دور یقه پیراهن خود بیاندازید. سعی کنید لبه پهن کراوات دقیقا در همان جایی قرار بگیرد، که می‌خواهید بعد از تمام شدن گره آنجا باشد.

۲- لبه نازک کراوات را از روی لبه پهن آن به سمت راست ببرید.

۳- لبه نازک کراوات را زیر لبه پهن آن به سمت بالا برده و به سمت راست بچرخانید.

۴- لبه نازک کراوات را از وسط حلقه گردن عبور دهید و به سمت پایین بیاورید.

۵- لبه نازک کراوات را به سمت چپ از روی گره کراوات عبور داده، و از پشت گره به درون حلقه گردن ببرید.

۶- لبه نازک کراوات را از روی حلقه گردن به سمت پایین عبور داده و از پشت لبه پهن آن به سمت چپ ببرید. حلقه ایجاد شده را کمی شل نگه دارید.

۷- لبه نازک کراوات را به صورت ضربدری به سمت راست ببرید و از میان حلقه‌ای که در مرحله قبل درست کردید، عبور دهید.

۸- لبه نازک کراوات را به سمت راست بکشید تا گره ایجاد شده کاملا محکم شود.

۹- لبه نازک کراوات را از وسط، و از درون حلقه گردن به سمت پایین بیاورید و سپس به سمت چپ بکشید.

۱۰- لبه نازک کراوات را از وسط حلقه گردن عبور دهید. سپس آن را به سمت چپ ببرید. حلقه‌ای که ایجاد شده است را کمی شل نگه دارید.

۱۱- لبه نازک کراوات را به صورت ضربدر از جلو به سمت راست ببرید و از میان حلقه‌ای که در مرحله قبلی ایجاد کرده بودید، عبور دهید.

۱۲- لبه نازک کراوات را به سمت راست بکشید تا گره ایجاد شده کاملا محکم شود.

۱۳- باقیمانده لبه نازک کراوات که پیداست را یا پشت حلقه گردن پنهان کنید و یا پشت لبه پهن آن.

بستن گره کراوات الدریج

بستن گره کراوات الدریج

 

بستن کراوات با گره ترینیتی

۱- کراوات را دور گردن خود بیاندازید به طوری که لبه پهن آن در سمت راستتان قرار بگیرد.

۲- لبه نازک کراوات را روی لبه پهن به سمت راست و بالا ببرید.

۳- لبه نازک کراوات را از درون حلقه گردن عبور داده و از رو، به سمت پایین بیاورید.

۴- لبه نازک کراوات را از پشت لبه پهن آن به سمت چپ ببرید.

۵- لبه نازک کراوات را از روی حلقه گردن به سمت بالا ببرید.

۶- لبه نازک کراوات را از وسط حلقه گردن عبور دهید و به سمت پایین ببرید.

۷- لبه نازک کراوات را به سمت چپ و از روی گره کراوات، به درون حلقه گردن ببرید. یکی از انگشتان خود را درون حلقه ایجاد شده نگه دارید.

۸- لبه نازک کراوات را از درون حلقه گردن به سمت پایین عبور داده و از درون حلقه‌ای که در مرحله قبل ایجاد کردید عبور دهید. سپس آن را به سمت پایین بکشید.

۹- لبه نازک کراوات را از پشت لبه پهن آن به سمت چپ بکشید.

۱۰- لبه نازک کراوات را از روی لبه پهن آن عبور داده و از درون گره قبلی عبور دهید.

۱۱- لبه نازک کراوات را بکشید تا گره محکم شود.

۱۲- باقیمانده لبه نازک کراوات که پیداست را یا پشت حلقه گردن پنهان کنید و یا پشت لبه پهن آن.

بستن کراوات با گره ترینیتی

بستن کراوات با گره ترینیتی

 

بستن کراوات با گره کریستنسن

۱- در ابتدا کراوات را به دور گردن خود بیاندازید، به نحوی که لبه پهن آن در سمت چپ و لبه نازک آن در سمت راست باشد. لبه پهن کراوات باید ۴ تا ۶ اینچ پایینتر از محلی باشد که می‌خواهید در انتها، در آنجا قرار بگیرد.

۲- لبه پهن کراوات را به صورت “X” روی لبه نازک آن قرار دهید.

۳- سپس آن را از زیر لبه نازک کراوات، به سمت چپ ببرید.

۴- لبه پهن کراوات را از رو،  به سمت بالا و درون حلقه گردن ببرید.

۵- لبه پهن کراوات را متمایل به راست، از درون حلقه گردن به سمت پایین بکشید.

۶- حالا لبه پهن را به سمت چپ از روی لبه نازک عبور دهید.

۷- یک دور کامل آن را به دور لبه نازک بپیچید.

۸- حالا یک دور دیگر آن را به دور لبه نازک بپیچید.

۹- لبه پهن کراوات را از زیر، به درون حلقه گردن ببرید.

۱۰- حالا آن را از درون گره‌ای که ایجاد شده است به سمت پایین بکشید.

۱۱- در آخر هم با یک دست خود گره کراوات را نگه دارید، و با دست دیگر خود قسمت نازک آن را بکشید تا کراوات تنظیم شود.

بستن کراوات با گره کریستنسن

سوگل پورمهرام
نویسنده: سوگل پورمهرام


دیدگاه شما

ساناز در تاریخ 23 سپتامبر 2018

وای عالی بود روش های بستن کراوات که معرفی کردیدارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :