طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

7 می 2017 ساعت 07:01

توسط نرگس حسین زاده

طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

صنعت مد و پوشاک همانطور که به خاطر تنوع و جذابیت آن، مورد توجه و پسند افراد قرار می‌گیرد. لازم است افرادی که در این صنعت فعالیت دارند از نحوه تغییرات آن آگاهی لازم را داشته باشند. در صنعت مد چهار اصل مهم وجود دارد که طراحان لباس با ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ آن‌ها می‌توانند ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ لباس ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ. این چهار اصل در صنعت پوشاک، ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ، ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ، ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ لباس است. این اصل‌ها همواره در صنعت پوشاک متغییر هستند و همه طراحان لباس برای رسیدن به موفقیت، لازم است از تغیییرات آن‌ها آگاهی داشته باشند. چی بپوشم در این مقاله اصول و نکات کلیدی در طراحی لباس معرفی می‌کند.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ

سیلوئت شکل کلی یک لباس است که نمای خارجی آن را تشکیل می‌دهد. اما دیزاین و طرح‌ها می‌تواند متفاوت باشد و مدل‌های گوناگونی را ارائه کند. هر طراحی می‌تواند با استفاده از این سیلوئت‌ها که برای مد هر سال که قبلا مشخص شده است، طرح های جدیدی ارائه دهد. یکی از وظایف طراح لباس این است که سیلوئت‌های لباس را بشناسد و بتواند طرح خود را در قالب یک سیلوئت خاص درآورد. سیلوئت‌ها مشخص هستند و همه لباس‌ها در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

ﭘﻨﺞ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ کلی ﻟﺒﺎﺱ وجود دارد که ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﺣﺮﻑ A, ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ, ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﮔﻮﻩ‌ﺍﯼ, ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﭘﻒ‌ﺩﺍﺭ، که در ادامه به بررسی همه این پنج ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ می‌پردازیم.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ساعت شنی متداول‌ترین ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ  در بین این پنج ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ است. ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ساعت شنی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻤﺮ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ. این ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ  بر روی کمر لباس با قرار دادن یک کمربند یا کمر تاکید خاص دارد. معمولا در این نوع لباس بر روی بالاتنه با بزرگتر نشان دادن بالاتنه تاکید می‌گردد. سیلوئت ساعت‌شنی در لباس‌های کریستین دیور به وفور دیده می‌شود.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ A

سیلوئت فرم A، گونه‌ای است که فرم عدد ۸ و حرف A را القاء می‌کند یعنی دامن گشاد و بزرگ است. در این نوع لباس ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﮔﻮﻩ‌ﺍﯼ

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ این نوع ﻟﺒﺎﺱ، ﮔﺸﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ و کمی پهن ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻥ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ

در سیلوئت فرم استونه‌ای، لباس یکسره طراحی می‌شود. یعنی طرح صاف و یکسره بدون هیچ پیچ و خمی طراحی شده است. مدل ماکسی‌های راسته اینگونه است.

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻓﺮﻡ پف‌دار

ﺳﯿﻠﻮﺋﺖپف‌دار، طوری است که قسمت پایین تنه را حجیم‌تر نشان می‌دهد. باﻻﺗﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺳﻦ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﺣﺠﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ.

طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

جزئیات

ﺍﺻﻞ دوم در ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ هر ﻟﺒﺎﺱ از جمله ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺵ ﻟﺒﺎﺱ، ﺩﮐﻤﻪ، ﻓﺮﻡ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻭ ﯾﻘﻪ آن ﺭﺍ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﺩﻫﺪ. جزییات یک لباس آن را از لباس‌های دیگر متمایز می‌کند. جزییات یک لباس با توجه به سلیقه خود طراح لباس انجام می‌گیرد و قاعده خاصی ندارد. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﭘﻞ، ﮔﻠﺪﻭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺠﻮﻕ و تزیینات دیگر لباس شامل همین جزییات لباس می‌باشد.

طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

ﺑﺎﻓﺖ

اصل سوم در طراحی لباس که باید به آن توجه کرد، بافت پارچه می‌باشد. بافت پارچه شامل ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﺯﺑﺮﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﺳﺒﮏ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ پارچه حس متفاوتی از پارچه را به شما می‌دهد. معمولا بافت پارچه ها به صورت پایه به دو دسته تقسیم می گردند که شاید تاکنون نام این دو نوع بافت را به دفعات شنیده باشید. این دو نوع بافت شامل بافت تار و پودی و بافت حلقوی است.

طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

 ﺭﻧﮓ

آخرین اصل در طراحی لباس توجه به رنگ لباس است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ لباس از تغییرات رنگ لباس در هر فصل آگاهی دارند. شرکت‌هایی وجود دارد که رنگی که فصل آینده مد می‌شود را پیش‌بینی می‌کند. برخی از رنگ‌ها هر فصل در لیست رنگ‌های مورد استفاده طراحان وجود دارد، این رنگ‌های همیشگی شامل ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﮋ، ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ، ﺳﻔﯿﺪ و مشکی است.

طراحی لباس و اصول و نکات کلیدی که باید بدانید

مطالب مرتبط:

۱- میوچیا پرادا ، بانوی قدرتمند طراحی مد و لباس دنیا

۲- بیوگرافی آنا وینتور سردبیر مشهورترین مجله مد و فشن

۳- اوت کوتور و داستان لباس‌های چند صد هزار دلاری

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
دیدگاه خود را ارسال کنید ( ۱ دیدگاه )

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • عالی و کامل بود

  • آرایش آرایش صورت آرایش چشم استایل استایل آقایان استایل بازیگران استایل زنانه استایل مردانه اصول انتخاب لباس اصول انتخاب لباس مناسب اصول انتخاب کفش مردانه اصول خوش پوشی اصول درست لباس پوشیدن اصول شیک پوشی اصول لباس پوشیدن افراد مشهور انتخاب رنگ لباس انتخاب ساعت مچی انتخاب شلوار جین انتخاب لباس مجلسی انتخاب لباس مردانه انتخاب پیراهن مردانه انتخاب کت و شلوار مردانه اکسسوری برند لاکچری برند مشهور برندهای مشهور برندهای مشهور جهان برندهای مشهور مد بوت زنانه ترفند خوشتیپ شدن تناسب اندام جواهرات خوشتیپ خوش تیپ بودن خوشتیپ بودن خوشتیپ شدن خوشتیپ شدن آقایان خوش پوشی راهنمای خرید رنگ لباس رنگ مو ساعت مچی سلامت مو شلوار جین شلوار جین زنانه شلوار زنانه طراح لباس طراحی لباس عطر عطر و ادکلن عینک آفتابی لباس لباس زمستانی لباس زنانه لباس شب لباس عروس لباس مجلسی,مدل لباس مجلسی,لباس شب,مدل لباس شب لباس مجلسی زنانه لباس مردانه مانتو,مدل مانتو,مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی مانتو مجلسی مدل لباس شب مدل لباس مجلسی مدل مانتو مدل مانتو مجلسی مدل مو مد و فشن مراقبت از مو مراقبت از پوست نکات خوشتیپ شدن پالتوی زنانه چی بپوشیم کت و شلوار کت و شلوار مردانه کفش زنانه کفش مردانه کفش پاشنه بلند کمد لباس کیف زنانه

    ©چی بپوشم / بازنشر مطالب تنها با کسب اجازه کتبی و پرداخت هزینه بابت هر مطلب و همچنین ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است

    This site is protected by wp-copyrightpro.com