تحریریه چی بپوشم در
58,286

گل‌گلی‌ترین پیراهن‌های دختران بلک پینک که در تاریخ ماندگار شدند؛ جیسو با لباس‌های گل‌گلی زیباتر از بقیه شده!

گل‌گلی‌ترین پیراهن‌های دختران بلک پینک که در تاریخ ماندگار شدند؛ جیسو با لباس‌های گل‌گلی زیباتر از بقیه شده!

پیراهن‌های گل‌گلی از طرح‌های پر طرفدار  برای ساخت استایل‌‌های مختلف علی‌الخصوص استایل‌های فصل بهار و تابستان هستند. دختران خوش‌پوش گروه «بلک‌پینک» نیز بارها با پیراهن‌های گل‌گلی دیده شده‌اند.

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

 

در ادامه نگاهی داشته‌ایم به تعدادی از استایل‌های جذاب جنی، لیسا، جیسو و رزی که با پیراهن‌های گل‌گلی تدارک دیده شده و جذابیت آن‌ها را به رخ کشیده‌اند. با چی‌بپوشم همراه باشید.

لیسا

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

جنی

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

جیسو

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

رزی

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

پیراهن‌های گل‌گلی بلک‌پینک

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :