چرا جهت دکمه‌های پیراهن زنانه و مردانه متفاوت است؟

واضح است که پوشاک زنانه و مردانه تفاوت های آشکاری با هم دارند اما یکی از تفاوت هایی که شاید خیلی ها به آن توجه نکرده اند جهت دکمه های پیراهن های زنانه و مردانه است. دکمه های پیراهن های زنانه در سمت چپ و دکمه های پیراهن مردانه در سمت راست قرار دارد. اما علت این تفاوت چیست؟ این سنت از 1850 میلادی باب شده اما تاکنون دلیل محکمی برای این تفاوت ذکر نشده و به نظر می رسد تنها یک سنت جنسیت گرایانه باعث این تفاوت شده است اما تاریخ نگاران و کارشناسان نظریات مختلفی در این زمینه دارند که در این مقاله آن ها را بررسی می کنیم. چرا جهت دکمه‌های پیراهن زنانه و مردانه متفاوت است؟

ad banner

چرا جهت دکمه‌های پیراهن زنانه و مردانه متفاوت است؟

اسب سواری

چون در قرن نوزدهم زنان از زین های یک طرفه استفاده می کردند وجود دکمه ها در سمت چپ مانع از نفوذ باد خنک به داخل لباس هایشان می شد. البته این نظریه چندان محکم و قابل تایید نیست.

زنان اشراف

در قرن گذشته بیشتر زنان اشراف خودشان لباس نمی پوشیدند و خدمتکارانشان این کار را برایشان انجام می دادند و برای خدمتکاران راست دست این کار ساده تر بود. زنان متوسط و فقیر نیز به تقلید از اشراف لباس های خود را طراحی می کردند و می دوختند. این نظریه پذیرفته شده ترین نظریه در این زمینه است.

حمل سلاح توسط مردان

چون مردان با دست راست خود سلاح حمل می کردند می توانستند با دست چپ دکمه های پیراهن خود را ببندند ولی زنان به این کار نیازی نداشتند در نتیجه راحتی مردان مهم تر بود.

نابرابری جنسیتی

همان طور که گفته شد این اتفاق بیشتر ریشه در تبعیض ها و تفاوت های جنسیتی در قرن نوزدهم دارد. چون در این دوران مردان جنس برتر و زنان جنس پست تلقی می شدند و هر گونه شباهتی میان لباس های مردانه و زنانه مذموم شمرده می شد بنابراین طراحان با این تدبیر سعی کردند تفاوت جایگاه زن و مرد را در اجتماع القا کنند که به یک سنت همیشگی تبدیل شد.

مطالب مرتبط:

1-  استایل شخصی چیست؟

2- توصیه هایی از استایلیست های فرانسوی

3- چگونه تیپ کلاسیک داشته باشیم؟

مهفام میرزایی
نویسنده: مهفام میرزایی
کارشناس ارشد طراحی صنعتی، طراح لباس، تصویرساز و نویسنده مد


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :