تحریریه چی بپوشم در
132,977

زیباترین کفش‌های پاشنه بلند ملکه لیتزیا که او را تبدیل به خوشپوش‌ترین ملکه دنیا کردند

زیباترین کفش‌های پاشنه بلند ملکه لیتزیا که او را تبدیل به خوشپوش‌ترین ملکه دنیا کردند

لتیزیا، ملکه‌ی ۵۱ ساله و بسیار خوش‌پوش اسپانیا است که همواره به انتخاب تک تک آیتم‌های استایلش دقت کرده و با ترکیب رنگ و مدل مناسب هر بخش از تیپ خود، بسیار خوش می‌درخشد.

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

در ادامه نگاهی داشته‌ایم به سلیقه‌ی خوب ملکه لتیزیا در انتخاب کفش‌های پاشنه‌بلند که استایل‌هایی جذاب را برای او به کجود آورده و باعث الهام بسیاری از زنان خوش‌پوش نیز شده‌اند. با چی‌بپوشم همراه باشید.

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

کفش‌های پاشنه‌بلند ملکه لتیزیا

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :