تحریریه چی بپوشم در
5,417

تمام استایل‌های محجبه‌ی سریال شربت ذغال‌اخته که حاشیه ساختند!

تمام استایل‌های محجبه‌ی سریال شربت ذغال‌اخته که حاشیه ساختند!

سریال «شربت زغال‌اخته» از پر طرفدارترین سریال‌های ترکی این روزهاست که وصلت دو خانواده از دنیاهای مختلف و ماجراهای آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

در خانواده‌ی مذهبی این سریال، زنان استایل‌هایی پوشیده دارند و به سبب استایل‌هایشان بسیار مورد بحث قرار گرفته و نظرات متفاوتی را دریافت کرده‌اند. البته باید گفت که استایل‌های این زنان در عین پوشیده بودن بسیار رنگارنگ نیز هستند. نگاهی داشته‌ایم به تعدادی از استایل‌های محجبه در این سریال‌. با چی‌بپوشم همراه باشید.

پمبه

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

نورسما

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

استایل‌های محجبه‌ی شربت زغال اخته

 

mobile_sticky_top ad banner


دیدگاه شماارسال دیدگاه

نام :

پست الکترونیکی :